ศูนย์ประสานงานมวลชน สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.)
แม่ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คลื่นแห่งความจงรักภักดี
www.1374eradio.com

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- ข่าวสด
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- บ้านเมือง
- ผู้จัดการ
- ฐานเศรษฐกิจ
- มติชน
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
รับสัญญาณเสียงไม่ได้คลิกที่นี่

*ตามรอยเท้าพ่อ*

URL.ของ 1374eradio.com >>>  http://nutradio2.net:8089
- ศูนย์ประสานงานมวลชน ภาค 1
- ศูนย์ประสานงานมวลชน ภาค 2
- ศูนย์ประสานงานมวลชน ภาค 3
- ศูนย์ประสานงานมวลชน ภาค 4

ส่งเอกสาร-สปอตเสียง-รูปภาพ-และอื่นๆ
ถึงครูสุรเดช ที่ : Email :
        >>> eradio@hotmail.co.th
        >>> 1374eradio@gmail.com
*เดินตามรอยเท้าพ่อ*
Winamp  
ฟังผ่าน Winamp Ipad คลิ๊กที่นี่ >>>
Window Media Player  
เพลงชาติ
- พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- สาระคดีเฉลิมพระเกียรติฯ

- พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาศึกษาฯ

ศูนย์ประสานงานมวลชน  สำนักกิจกิจการมวลชนและสารนิเทศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี  ถนนราชสีมา  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์: 0 2241 2069
Copyright 2011-2021, www.nutradio.net , All rights reserved.
Tel. 08 4915 6992  ติดต่อหรือแนะนำ ที่   E-mail : djnutradio@hotmail.com
- เยี่ยมชมเว็บไซต์สมาชิก วมค.บางส่วน คลิก
- เว็บไซต์ 1374eradio.net   คลิก 
  • วิทยุ FM 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ FM 103.75 MHz.พิษณุโลก